kazakoshi no suzuteru go yokohama atsumi

uppfödare: Nobuo Atsumi, Japan

S64764/2007
Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama

född:
2005-01-16

 

NIPPO14/23862
Suzuteru Go Kurashiki Koukisou
NIPPO7/21013
Suzuharu Go Bizen Souyamasou
NIPPO3/18289
Suzumitsu Go Kahoku Maeda Kensha
NIPPO3/5899
Haruyoshime Go Kagawa Nakanishisou
NIPPO13/26844
Benisuzume Go Okayama Aochisou
NIPPO9/25763
Nishikimaru Go Okayama Katayamasou
NIPPO7/17042
Benikoharu Go Okayama Aochisou
NIPPO10/21566
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi
NIPPO8-31518
Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensh
NIPPO1-10483
Hanagenichi Go Sanuki Mizumotosow
NIPPO3-19534
Ijiri No Benihime Go Ijirisow
NIPPO5725228
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisow
NIPPO57-42598
Beniryu Yamanashi Andosow
NIPPO63-11215
Yuuko Go Toukyou Tsutsumisow

 

Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama
Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama
 

 

BACK TO TOP