född:2010-08-23
uppfödare: Nobuo Atsumi, Japan

 

SE11128/2011
SE UCH
Kazakoshi No Beninishiki Goyokohama
NIPPOH19/27841
Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watana
NIPPO16/23995
Fuku No Daijirou Go Maruishisou
NIPPO14/20475
Daigorou Go Meihakusou
NIPPO13/17614
Fukuichime Go Miyagi Tomofujisou
NIPPOH17/21001
Tajima No Wakahime Go Aizu Tajimaso
NIPPO15/8201
Seifuu Go Miyagi Endousou
NIPPO10/14057
Kimika Go Nishime Chiakisou
NIPPOH20/31014
Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou
NIPPO16/29277
Koyoshi No Kokuryuu Go Echigo Satou
NIPPO10-20259
Beninishiki Go Aki Fujikawasou
NIPPO14/24886
Ichihime Go Shinshuu Matsumura
NIPPO15-33338
Kurotsubakime Go Kamiyasou
NIPPO10-20259
Beninishiki Go Aki Fujikawasou
NIPPO8-1268
Ran Go Kagiyasou